Зятковська Олена Ярославівна

Доцент кафедри — кандидат медичних наук, Зятковська Олена Ярославівна

Освіта:

1999-2005 рр. – Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, медичний факультет, диплом з відзнакою;

2005-2007 рр. – Навчання в інтернатурі у ТОККЛ (спеціальність – "загальна практика – сімейна медицина");

2005-2007 рр. – навчання в магістратурі за спеціальністю "загальна практика – сімейна медицина"; Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, диплом з відзнакою;

2007–2010 рр. – асистент кафедри загальної гігієни екології людини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

2010 р. – курси спеціалізації у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького на факультеті післядипломної освіти із спеціальності “Клінічна лабораторна діагностика”.

2010-2013 р. – асистент кафедри клініко-лабораторної діагностики ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".

26 червня 2013 присвоєно вчене звання доцента кафедри клініко-лабораторної діагностики.

З 2013 року – завуч кафедри клініко-лабораторної діагностики ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".  

Наукова діяльність:

    27 січня 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю, 14.03.04 – патологічна фізіологія на тему «Роль попереднього психоемоційного стресу в патогенезі порушень морфо-функціонального стану печінки в умовах комбінованої травми»

26 червня 2013 присвоєно вчене звання доцента кафедри клініко-лабораторної діагностики.

 Зятковська О. Я. є автором понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 1 деклараційного патенту на корисну модель.

Наукові інтереси: 

1.     Сучасні напрямки лабораторної медицини.

Comments