Криницька Інна Яківна

Освіта: 

Криницька Інна Яківна народилася 29 червня 1979 року. У 2002 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа”.

 Після здобуття вищої освіти працювала лікарем-інтерном за спеціальністю "Педіатрія" Ланівецької центральної районної лікарні.

 З 2003 по 2008 рік працювала асистентом кафедри медичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, з 2008 по 2009 рік – асистентом кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики, а з 2009 по 2011 рік – доцентом цієї ж кафедри.

У 2010 році пройшла спеціалізацію з клінічної лабораторної діагностики у Львівському Національному медичному університеті імені Д. Галицького. У 2014 році пройшла атестацію в атестаційній комісії при МОЗ України, присвоєно другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика».

1 липня 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики.

 З 2011 по 2014 рр. працювала доцентом кафедри клініко-лабораторної діагностики ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".

 З 1 квітня 2014 року – переведена на посаду професора кафедри клініко-лабораторної діагностики ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", а з 1 квітня 2015 року Криницька Інна Яківна очолила кафедру. 

 

Наукова діяльність:

     25 жовтня 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія на тему «Стан білкового обміну у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю і шляхи корекції його порушень».

31 жовтня 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія на тему «Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому (експериментальне дослідження)».

Криницька І.Я. є автором і співавтором понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі п’яти деклараційних патентів на корисну модель, 1 підручника (Клінічна біохімія. Національний підручник / за заг. редакцією Г.Г. Луньової. – К.: Атіка, 2013. – 1156 с. Гриф МОЗ (протокол №2 від 04.06.2013)).

   Наукові інтереси: 

1.     Цироз печінки: сучасний стан проблеми.

2.     Гепатопульмональний синдром, патогенетичні та морфофункціональні особливості.

3.     Сучасні напрямки корекції цирозу печінки та гепатопульмонального синдрому зокрема.

4.     Нанотехнології.

5.     Активні форми кисню, їх роль в перебігу патологічних процесів.

6.     Система протеїнази-інгібітори протеїназ.

7.     Сучасні напрямки лабораторної медицини.

Comments