Монографії, патенти   Патенти 

1. Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Криницька І.Я. Пристрій для дозованого звуження діаметра трубчастих біологічних об’єктів. Патент на корисну модель № 92670 від 26.08.2014, Бюл. №16.   

2.  Марущак М.І., Антонишин І.В., Мялюк О.П., Криницька І.Я., Орел Ю.М. Спосіб моделювання аліментарного ожиріння. Патент на корисну модель № 87711 від 10.02.2014, Бюл. №3.

3. Марущак М.І., Криницька І.Я. Спосіб визначення мембранної резистентності ізольованих клітин крові при моделюванні патологічного процесу. Патент на корисну модель № 81417 від 25.06.2013, Бюл. №12.

4. Марущак М.І., Криницька І.Я., Кліщ І.М. Спосіб оцінки активності запального процесу дихальних шляхів при моделюванні патологічного процесу. Патент на корисну модель № 81836 від 10.07.2013, Бюл. №13.

5. Марущак М.І., Криницька І.Я., Бекус І.Р. Спосіб оцінки цитодеструкції нейтрофілів при патологічному процесі. Патент на корисну модель № 74083.


6. Патент 107263. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61К 33/06 (2006.01) А61Р 19/00 В82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2015 12461. – заявл. 16.12.2015 р., опубл. 25.05.2016 р., Бюл. № 10, 2016 р.

7. Патент 107278. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/26 (2006.01)  А61К 33/30 (2006.01) А61К 33/34 (2006.01)  А61К 33/38 (2006.01)  А61Р 19/04 (2006.01)  В82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2015 124638. – заявл. 21.12.2015 р., опубл. 25.05.2016 р., Бюл. № 10, 2016 р.

8. Патент 109019. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61Р 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.,; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 01033. – заявл. 08.02.2016 р., опубл. 10.08.2016 р., Бюл. № 15, 2016 р.

9. Патент 108637. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61Р 19/00 B82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Ca / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.,; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 00773. – заявл. 01.02.2016 р., опубл. 25.07.2016 р., Бюл. № 14, 2016 р.

10. Патент 108642. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61Р 19/00 B82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.,; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 00783. – заявл. 01.02.2016 р., опубл. 25.07.2016 р., Бюл. № 14, 2016 р.

11. Патент 107858. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61Р 19/00 B82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2015 12453. – заявл. 16.12.2015 р., опубл. 24.06.2016 р., Бюл. № 12, 2016 р.

12. Патент 110820. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61K 33/30 (2006.01) А61K 33/34 (2006.01) А61K 33/38 (2006.01) A61P 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Ca, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 03426. – заявл. 04.04.2016 р., опубл. 25.10.2016 р., Бюл. № 20, 2016 р.

13. Патент 110761. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61P 19/00 B82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Mg / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 02982. – заявл. 23.03.2016 р., опубл. 25.10.2016 р., Бюл. № 20, 2016 р.

14. Патент 110440. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61P 19/00 B82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Fe, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 03507. – заявл. 04.04.2016 р., опубл. 10.10.2016 р., Бюл. № 19, 2016 р.

15. Патент 109881. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61P 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Ca / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 02987. – заявл. 23.03.2016 р., опубл. 12.09.2016 р., Бюл. № 17, 2016 р.

16. Патент 109882. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61P 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 02988. – заявл. 23.03.2016 р., опубл. 12.09.2016 р., Бюл. № 17, 2016 р.

17. Патент 109753. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61P 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 00840. – заявл. 02.02.2016 р., опубл. 02.09.2016 р., Бюл. № 17, 2016 р. 


Інформаційні листи

1.  Кліщ І. М. Вибір препаратів для лікування захворювань щитоподібної залози, з позиції фармакоекономічного аналізу «мінімізація вартості» / І. М. Кліщ,Ю.С. Вадзюк // Інформаційний лист № 4-2016. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2016. – 3 с.