Конференції, семінари

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ

 

Співробітники кафедри клініко-лабораторної діагностики активно приймають участь у різноманітних наукових форумах, де презентують результати своєї наукової діяльності. 


Співробітники кафедри клініко-лабораторної діагностики під час наукового 

форуму у НОК «Червона Калина», 2012 рік.Завідувач кафедри Криницька Інна Яківна приймала участь у:

II Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених (Вінниця, 2011),

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції» (Тернопіль, 2011),

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 2011),

 Науково-практичній конференції молодих вчених, присвяченій 150-річчю заснування Харківського медичного товариства «Медицина XXI століття» (Харків, 2011),

IV міжнародному молодіжному медичному конгресі «Санкт-Петербургские научные чтения» (Санкт-Петербург 2011),

Підсумковій науково-практичній конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (Тернопіль, 2012),

Науково-практичній конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених 20-річчю заснування медичного університету «Актуальні питання теоретичної медицини» (Суми, 2012),

 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки», посвященной 70-летию профессора А.А. Чумакова (Ярославль, 2012),

 Научно-практической конференции с международным участием «Болезни органов дыхания: от ребенка к взрослому» (Чита, 2012), XIII Тихоокеанской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием (Владивосток, 2012),

84-й международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Теоретические и практические аспекты современной медицины» (Симферополь 2012),

 Всеукраїнській науково-практичній конференції присвяченій дню науки «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики» (Харків, 2012),

 4th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera – 2012 (Moldova, 2012),

XXIII Spotkanie Polskiej Grupy ERS Szklarska poreba 2013 (Poland 2013). 


Асистент кафедри Панасюк Ярослав Вікторович приймав  участь у:

 •       ІII науково-практичній конференції з міжнародною участю «YouthNanoBioTech» (Київ, 2012),
 •       Науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 2012),
 •       Науково-практичній конференції «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 2012),
 •       V науково-практичної конференції з міжнародною участю «YouthNanoBioTech» (Київ, 2014),
 •       Всеукраїнській VI науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2013),
 •       Науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 2015),
 •       XVII Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2014),
 •   ХІХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, присвячений пам`яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини» (Тернопіль, 2015),
 •   Науково-практичній конференції «Актуальні питання лабораторної діагностики та медицини сьогодення» (Вінниця, 2016).

Панасюк Я.В. доповідає на XVII Міжнародному медичному конгресі студентів та 

молодих вченихАсистент кафедри Вадзюк Юлія Степанівна  приймала  участь у:

 • XVII, XVIIІ, ХІХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2013, 2014, 2015);
 • Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи» (Харків, 2013, 2014, 2015);
 • V  науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (Тернопіль, 2013);
 • VІІ науково-практичній інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» (Харків, 2014);
 • ХV конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Чернівці, 2014);
 • International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 18th, 20th, 21st Annual International (New OrleansLAUSA, 2013, PhiladelphiaPAUSA, 2015, WashingtonDCUSA, 2016);
 • International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 16th, 17th, 18th, 19th Annual European Congresses (DublinIreland, 2013, AmsterdamNetherland, 2014, MilanItaly, 2015, ViennaAustria, 2016).

     

Вадзюк Ю.С. представляє результати наукових досліджень під час постерної сесії
19 щорічного європейського конгресу Міжнародного товариства
фармакоекономічних досліджень
ISPOR, Відень, Австрія


Вадзюк Ю.С. з проф. Яковлєвою Л.В. та проф. Немченко А.С. із Національного фармацевтичного
університету на постерній сесії 18 щорічного європейського конгресу Міжнародного
товариства фармакоекономічних досліджень
ISPOR, Мілан, Італія


Вадзюк Ю,.С. на 21 Міжнародній зустрічі Міжнародного товариства
фармакоекономічних досліджень
ISPOR, Вашингтон, США