Підручники та посібникиhttps://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-kliniko-laboratornoie-diagnostiki/home/navcalno-naukovi-instituti/pidrucniki-ta-posibniki/%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD.%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F.png
Клінічна біохімія. Підручник / за заг. редакцією Г.Г. Луньової.- К.: Атіка, 2013. – 1156 с. 
(Гриф МОЗ (протокол №2 від 04.06.2013))