Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедриКафедра клініко-лабораторної діагностики досить молода, її історія розпочинається 1 січня 2007 року, коли був створений курс клінічної біохімії і лабораторної діагностики при кафедрі медичної біохімії. Курс очолювала доц. Криницька І.Я.

                                                                       д.м.н., доцент Криницька І.Я.

Кафедра клініко-лабораторної діагностики заснована 1 травня 2011 р., перший завідувач кафедри – проф. І. М. Кліщ. 

Професор Кліщ І.М.

        Професор І. М. Кліщ у 1982 р. здобув вищу медичну освіту в Тернопільському медичному інституті. У 1983–1986 рр. працював головним лікарем Тилявської дільничної лікарні Шумського району. З 1986 р. розпочав свою науково-педагогічну роботу в Тернопільському медичному інституті: 1986- 1998 рр. – старший лаборант, асистент кафедри біохімії, 1998–2003 рр. – доцент кафедри фармакології, з 2004 р. – завідувач кафедри клінічної фармації. 3 2011 до 2015 р. – завідувач кафедри клініко-лабораторної діагностики, а з травня 2015 р. – проректор із наукової роботи. Автор понад 150 наукових праць, 4 патентів на винахід та 6 патентів на корисну модель, він є співавтором 4 підручників, 6 посібників, 2 монографій. Підготував 1 доктора і 10 кандидатів медичних наук. 

         

 

Колектив кафедри 2011 рік.

Перший ряд: ас. Габор Г.Г., доц. Криницька І.Я., ас. Зятковська О.Я., 

доц. Марущак М.І. Другий ряд: проф. Кліщ І.М.

 

Від початку заснування кафедра розташувалась у 3 кімнатах на третьому поверсі лівого крила морфологічного корпусу та четвертому поверсі де розташована лабораторія. Надалі було виділено ще 4 світлих просторих кімнати на четвертому поверсі правого крила корпусу. З 1 вересня 2016 р. кафедра клініко-лабораторної діагностики розташовується у навчальному корпусі на вул. Чехова, 3.

         З 1 квітня 2015 р. кафедру очолила д-р мед. наук, доц. І. Я. Криницька.

      Доцент І. Я. Криницька у 2002 р. закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського. З 2003 до 2008 р. працювала асистентом кафедри медичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, з 2008 до 2009 р. – асистентом кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики, а з 2009 до 2011 р. – доцентом цієї ж кафедри. 25 жовтня 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Стан білкового обміну у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю і шляхи корекції його порушень». 31 жовтня 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому (експериментальне дослідження)». І. Я. Криницька є автором і співавтором понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 5 деклараційних патентів на корисну модель, 1 підручника. 


д.м.н., доцент Криницька І.Я.


На кафедрі викладаються дисципліни: клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія для студентів медичного і фармацевтичного факультетів, а також проводиться первинна спеціалізація з клінічної лабораторної діагностики та передатестаційні цикли і курси тематичного вдосконалення для біологів та лікарів-лаборантів. Практичні заняття проводяться на базі міжкафедральної навчально-дослідної лабораторії, яка складається з клінічної, біохімічної, імуноферментної, імунологічної лабораторій та лабораторії полімеразної ланцюгової реакції.

 За останні 5 років співробітники кафедри освоїли якісно нові методичні підходи до викладання дисциплін згідно з європейськими вимогами реформування вищої медичної освіти. Технічне переоснащення приміщень дозволило проводити практичні заняття з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Впродовж останніх років кафедра працювала над виконанням науково-дослідної роботи «Вивчення етіологічної структури ГРВІ в Західному регіоні України у 2010–2012 роках» і продовжує працювати над виконанням науково-дослідної роботи «Епідеміологічна та клінічна характеристика вірусних гепатитів С і В у співробітників і студентів Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського та працівників Тернопільської університетської лікарні».

Викладачі кафедри постійно набувають досвід у різних європейських вузах: у 2006 р. М. І. Марущак та І. Я. Криницька відвідали Карловий університет у Празі, де стажувались на кафедрі клінічної біохімії. У 2010 р. проф. І. М. Кліщ та М. І. Марущак ознайомились з роботою вірусологічної, клінічної та імуноферментної лабораторій Віденського медичного університету. У 2015 р. проф. І. М. Кліщ та М. І. Марущак ознайомились з роботою сучасної лабораторії Вищої школи імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща)

Д.м.н., доцент Марущак М.І. у біохімічній лабораторії. 
Доцент Зятковська О.Я.  в імуноферментній лабораторії
Асистент Мартинюк І.А. в клінічній лабораторії
Асистент Габор Г.Г. в імунологічній лабораторії

За час існування курсу та кафедри клініко-лабораторної діагностики захищено ряд дисертацій: так Марущак М.І. у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль хронічної серцевої недостатності у розвитку остеопатій та їх лікування», у 2012 році - захистила докторську дисертацію на тему «Патогенез гострого ураження легень : порушення оксидаційних, імуно-цитокінових, некротичних та апоптоз-опосередкованих процесів»

Зятковська О.Я. у 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль попереднього психоемоційного стресу в патогенезі порушень морфо-функціонального стану печінки в умовах комбінованої травми». У 2013 році отримала звання доцента.

Асистент Габор Г.Г. у 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-функціональні особливості та динаміка апоптоз-опосередкованих факторів печінки при синдромі гострого пошкодження легень».

Асистент Цимбалюк А.В. у 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості перебігу опікової хвороби за умов її експериментальної терапії подрібненим субстратом кріоліофілізованої ксеношкіри».

Асистент Вадзюк Ю.С. та старший лаборант Гецько Н.В працюють над кандидатськими дисертаціями.

Кафедра працювала над виконанням науково-дослідної роботи «Вивчення етіологічної структури ГРВІ в Західному регіоні України у 2010-2012 роках» і продовжує працювати над виконанням науково-дослідної роботи «Епідеміологічна та клінічна характеристика вірусних гепатитів С і В у співробітників і студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського та працівників Тернопільської університетської лікарні».

Викладачі кафедри постійно вдосконалюються у різних європейських вузах: у 2006 році Марущак М.І. та Криницька І.Я. відвідали Карловий університет у Празі, де стажувались на кафедрі клінічної біохімії. У 2010 р. проф. Кліщ І.М. та Марущак М.І. ознайомились з роботою вірусологічної, клінічної та імуноферментної, лабораторій Віденського медичного університету. У 2015 р. проф. Кліщ І.М. та Марущак М.І. ознайомились з роботою сучасної лабораторії Вищої школи імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща).             


Колектив кафедри 2015/2016 навчальний рік
Професор І.М.Кліщ, д.м.н., доцент І.Я. Криницька І.Я., д.м.н., доцент М. І. Марущак, доценти М.П. Гаріян, О. Я. Зятковська, асистенти Г.Г.Габор, І.А. Мартинюк, старші лаборанти Ю.С. Вадзюк, Н.В.Гецько.

      На даний час на кафедрі клініко-лабораторної діагностики навчальну, наукову, лікувальну та виховну роботу виконують: д-р біол. наук, проф. І. М. Кліщ, д-р мед. наук, доц. І. Я. Криницька, д-р мед. наук, доц. М. І. Марущак, кандидати медичних наук, доценти: М. П. Гаріян, Н. Я. Потіха, канд. мед. наук, асист. Г. Г. Габор, асистенти: І. А. Мартинюк, Я. В. Панасюк, Ю. С. Вадзюк, старші лаборанти: Ю. І. Саніцька, Н. В. Гецько.